Doveďte své prezenční i distanční konference k naprosté dokonalosti

Ostatní

Ačkoliv konference do nedávna znamenala schůzi lidí z firmy, školy či podobné organizace, tak dnes už má zcela jiný charakter. Vleklá koronavirová doba nás mimo jiné donutila i k tomu, abychom velkou část komunikace a profesního života přesunuli do online prostředí.

S tím pochopitelně začaly velice vzrůstat i nároky na kvalitu konferencí a e-learningu jako takového. Jednou z nejzákladnějších věcí je přitom dokonalá akustika. A to bez rozdílu toho, zdali mluvíte distančně, nebo tváří tvář svým kolegům či žákům.

Srozumitelnost není jen o přednášejícím

Samozřejmostí by mělo být, že přednášejícímu dokonale rozumíte. Neměli byste tak mít sebemenší problém rozeznat jednotlivá slůvka do detailu, ať už sedíte v místnosti, nebo doma u počítače. Většinou pokud se to nedaří je vše svalováno na chybné vyjadřování přednášejícího. To je ale dost úzkoprsý přístup, protože za to mnohdy může prostorová akustika.

Prostorová akustika je z jednoho úhlu pohledu velice jednoduchou záležitostí. Z toho druhého ale již jde o velice komplexní problematiku. V rámci akustiky se zkoumá celá řada faktorů. Může jít o správnou pozici přednášejícího, nastavení aparatury jako takové, a mimo jiné jde pochopitelně také o organizaci prostředí. Mnohdy totiž může za špatnou srozumitelnost například špatně uzpůsobený nábytek, který horší lámání zvuku v místnosti. Přímo tím se zabývá měření srozumitelnosti, které dokáže nejen že zvýšit srozumitelnost všeobecně, ale pochopitelně dokáže také vyrovnat rozdíly v srozumitelnosti mezi posluchači na různých místech v místnosti.

Investuje i do online formy

V rámci online formy docházelo zpočátku k celé řadě problémů. Největší nouze byla původně o software, ale v tomto ohledu se rychle zdokonalila celá řada existujících programů a vznikly i mnohé kvalitní novinky. I tak se ale rozhodla spousta firem pro vlastní konferenční systémy, které mohou obsahovat specifické funkcionality a možnosti, které firma rozhodně dokáže využít. Častější problém ale býval s technickou stránkou věci. Kvalita mikrofonů i webkamer, které se do té doby užívaly zřídka, zkrátka na souvislou a kvalitní komunikaci nestačila.