Zajistěte si dopravní značení od profesionálů

Ostatní

Doprava je bez dopravního značení nepředstavitelná. Vždy je potřeba, aby byly všechny potřebné značky na svém místě, protože jsou nejdůležitější formou upozornění pro každého uživatele komunikací. Pokud potřebujete pro svou obec zajistit dopravní značení, vyplatí se kontaktovat specializovanou společnost TOP Znak s.r.o., která vám zajistí všechny potřebné služby spojené s dopravním značením.

Prodej i pronájem dopravního značení

Věděli jste o tom, že se dá dopravní značení i pronajmout? Společnost vám zajistí dopravní značení Praha i pro další města nebo obce. Pronájem značení může být jak krátkodobý, tak i dlouhodobý. Zatímco běžné dopravní značky je třeba mít instalované trvale, pronájem dopravního značení se používá v situacích, kdy se například rekonstruuje vozovka. Společnost značení doveze na místo realizace, osadí ho podle projektu DIO a bude ho udržovat v provozuschopném stavu. Po dokončení všech prací zase značení demontuje a vozovku upraví do původního stavu. Pronajmout lze veškeré svislé dopravní značení. Nabízí se vám také plastové směrové desky Z4, leitboye, plastové nebo kovové zábrany, světelná signalizace a mnoho dalšího.

Dopravní značení si můžete od společnosti také koupit a to přímo na webových stránkách https://www.topznak.cz.

Kromě prodeje vám společnost dopravní značení také nainstaluje. Provede se výkop i osazení sloupku, včetně montáže příslušné dopravní značky. Společnost instaluje také zpomalovací a vodící prahy, dále také dopravní zrcadla, balisety a další. Pokud máte zastaralé dopravní značení, společnost zajistí jeho demontáž. Jednou ze služeb společnosti je také návrh DIO, tedy projektu dopravně inženýrského opatření. Také si můžete zajistit výhodný pronájem pracovní plošiny. Navštivte web společnosti a objevte všechny možnosti, jaké se vám nabízejí.