Náhradní plnění má 4 možnosti, jak svůj povinný podíl splnit

Ostatní

Pokud patříte mezi podnikatele, kteří mají více než 25 zaměstnanců, jistě je vám známa zákonná povinnost podpory OZP (osoby se zdravotním postižením) známá. Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. určuje zaměstnavatelům, jak začlenit OZP do pracovního procesu. Všichni zaměstnavatelé mají 4 možnosti, jak splnit svůj povinný podíl zaměstnávání OZP. Firmám, které svůj povinný podíl neplní, může být uložena sankce ve výši až 1 000 000 CZK.

Přímé zaměstnání OZP

Jako nejjednodušší způsob se jeví přímé zaměstnání OZP. Podíl zaměstnaných OZP musí být minimálně 4 % z celkového počtu zaměstnanců, to znamená 1 OZP na 25 zaměstnanců. Pokud má firma méně než 25 zaměstnanců, tato povinnost se ho netýká.

Náhradní plnění v podobě odběru výrobků nebo využívání služeb OZP

Druhý způsob, jak může zaměstnavatel splnit svůj povinný podíl je náhradní plnění. Některé společnosti mají více než 50 % OZP zaměstnanců. Tito zaměstnanci vyrábí rozmanité množství produktů a nabízejí mnoho různých služeb. Odběrem těchto produktů nebo využitím služeb může zaměstnavatel splnit svůj povinný podíl. Tyto firmy není třeba nijak složitě hledat, na szzp.cz nalezne každá firma seznam produktů i služeb pocházející od OZP. Stačí libovolně nakombinovat potřebné produkty (například dárky k Vánocům pro vlastní zaměstnance) a povinný podíl je splněný. Náhradním plnění si plní svůj povinný podíl drtivá většina zaměstnavatelů.

Tato varianta je vyhledávaná především z toho důvodu, že finance podnikatele nejdou přímo do státního rozpočtu, nýbrž podporují chráněné dílny.

Odvod do státního rozpočtu

Třetí, a nejméně využívanou možností, je finanční odvod do státního rozpočtu. Je to jakási „pokuta“ za nezaměstnávání OZP.

Kombinace všech tří možností

Stát umožňuje libovolně všechny tři možnosti kombinovat. Pokud si nejste kombinací jisti, kontaktujte szzp.cz, kde vám se vším poradí a pomohu.